05/03/2014

Posjeta ženama iz udruženja Dijamant iz Jajca

1Centar za promociju civilnog društva, u sklopu planiranih aktivnosti mentoRING programa koji uključuje posjete ženama u gradovima širom BiH, održao je susret sa 20 žena udruženja Dijamant iz Jajca.

Pored održanog treninga na temu ”Uspješni koraci za mali biznis” upriličeno je i druženje, te razgovor o aktuelnim problemima sa kojima se susreću žene poduzetnice čiji su proizvod rukotvorine koje imaju potencijal prepoznatljivog turističkog proizvoda Jajca.

U sklopu mentoRING programa koji promovira žensku solidarnost kroz poslovno okruženje, privatne kontakte, neformalna druženja, mentorsku šetnju i edukativne radionice, uspješne žene pomažu mladim ženama i djevojkama da postignu svoje ciljeve u poslovnim karijerama i životu.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) nastavlja sa aktivnostima osnaživanja žena kroz mentoRING program 2014. Druženjima i edukacijama u manjim gradovima BiH mentoRING želi potaknuti žene da se uključe u ovaj program i tako doprinesu razvoju i boljem položaju žena u bh. društvu.

U sklopu mentoRING programa, tokom 2012. i 2013. godine, 231 mentorica iz svijeta biznisa, nevladinog sektora, vlasti, medija i obrazovanja aktivno je sudjelovala u razvoju karijere i osnaživanja 305 žena – studentica, nezaposlenih i žena u procesu poslovnog usavršavanja.