Način uključivanja

nacin ukljucivanja

mentoRING je otvoren za sve žene koje žele pomoći drugim ženama, naučiti nove vještine ili podijeliti svoje ideje.

 

Formiranje mentorskih parova – mentorski parovi će biti formirani bazirano na iskustvu mentora i profesionalnom interesu žena koje žele biti mentorisane, što se može odnositi na različite sfere: politika, biznis, nevladin sektor, mediji itd.

 

Glavni kanali komunikacije su web stranica www.mentoring.ba i Facebook grupa „Najmoćnije žene BiH“, a direktni kontakt je moguće ostvariti putem e-mail adrese mentoring@mentoring.ba ili na telefon 033 644 810.

 

Javni poziv za učešće u programu „mentoRING“ je otvoren svake godine u isto vrijeme: od 15. januara/siječnja do 15. februara/veljače.

Popunite online prijavni obrazac za prijavu putem slijedećih linkova:

Prijava za korisnicu  link za prijavu 

Prijava za mentoricu link za prijavu

 

Prijavni obrasci se mogu naći na web stranici Centra za promociju civilnog društva http://cpcd.ba ili se mogu dobiti upitom na e-mail mentoring@mentoring.ba.