O mentoRING programu

o mentoringu

U nastojanju da pruži podršku jačanju položaja žena  BiH, grupa zaposlenica Centra za promociju civilnog društva (CPCD) je krajem februara/veljače 2012. godine pokrenula inicijativu  pod nazivom mentoRING sa ciljem da poveže žene kojima treba podrška u razvoju karijere sa ženama koje su uspješne u poslu koji rade i koje su prepoznate po svom doprinosu u društvu. Program je osmišljen po uzoru na ‘’Vital Voices FORTUNE Mentoring Program’’ koji zajednički implementiraju Vlada SAD i organizacija Vital Voices Democracy Initiative, a na kojem je 2009. godine učestvovala direktorica CPCD, Aida Šljamo Daguda.

 

Žene su najmoćnije kada su povezane. Iz tog razloga smo i pokrenuli program mentoRing koji pruža mogućnost ženama da jedna drugoj pomažu u razvoju karijere i privatnom životu.
Aida Šljamo Daguda, direktoricaCentra za promociju civilnog društva

 

MentoRING daje inspiraciju i povezuje žene iz cijele BiH, iz svih sektora društva i predstavlja novu vrstu društvenog angažmana žena u BiH. Inicijativa je nastala iz želje da se skrene pažnja na činjenicu da se žene mogu izboriti za bolji položaj u društvu saradnjom i međusobnim pomaganjem.

 

Mentoring kao metod, dokazano je jedan od najvažnijih koraka ka uspješnoj karijeri. Otvara vrata umrežavanju, saradnjama i prilikama. Mentoring je posebno učinkovit sistem podrške za susret sa izazovima s kojima se žene uobičajeno susreću ili sa određenim izazovima; na primjer, preprekama u razvoju karijere na koje žene uobičajeno nailaze u korporativnom i profesionalnom okruženju. Žene koje su mentorisane najčešće postaju i same mentorice i to prenose i dalje. Koncept mentoRINGa po svojoj prirodi kreira, promoviše generiše spremnost žena koje su primile mentorsku podršku da i same postanu mentorice podrže druge žene.

 

Osnovni cilj MentoRING  programa ima za cilj da poveže žene kojima treba podrška u razvoju karijere sa ženama koje su uspješne u poslu koji rade i koje su prepoznate po svom doprinosu u društvu. Temelji se na dobrovoljnom radu mentorica i bilježi sa svakom novom godinom sve bolje rezultate i povećanje u broju učesnica.