Vanja Ibrahimbegović Tihak

Direktorica za medijsku pismenost i komunikacije - Internews u BiH

Obrazovanje :

MA Ljudska prava i demokratija u JI Evropi, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bolonji

Fakultet politickih nauka Univerzitetea u Sarajevu, Odsjek za žurnalistiku

 

 

Polja ekspertize/radno iskustvo:

3 godine rada u novinarstvu u redakcijama informativnog programa Javnog RTV servisa;

Gotovo deceniju, kroz angažmane u domaćim i internacionalnim nevladinim organizacijama, svoj rad investiram u razvoj i promociju ljudskih prava, boljeg obrazovanja i medija u BiH.

 

 

Impresije i iskustva iz mentoRING programa:

Dobar način razmjene iskustava, znanja, ideja za mentorice kao i za polaznice… sve dok mreža JAKIH, OBRAZOVANIH, AKTIVNIH žena svih generacija u BiH ne izraste u pokretačku snagu promjena u našem društvu.